Thursday, January 24, 2013

Contoh pupuh Asmarandana

NATAMU

Yu, urang nyepeng tradisi,
nu luyu jeung peradaban,
tradisi nu alus bae,
nu ku urang dipageuhan,
pikeun kasalametan,
dina hirup campur gaul,
babarengan jeung sasaha.

Campur gaul kudu galib,
ngarah akur jeung sasaha,
henteu matak jadi goreng,
sabab carana sarua,
dina makena adat,
urang teu beda ti batur,
hirup lumrah sabiasa.

Urang kudu ati-ati,
mun hirup di masyarakat,
kudu engeuh kudu titen,
kana hak jeung kawajiban,
ulah beurat sabeulah,
ngeunah aing henteu batur,
sabab goreng ceuk agama.

Contoh pupuh Asmarandana.Related Posts

Contoh pupuh Asmarandana
4/ 5
Oleh

Berikan komentar anda..