Senin, 30 Juli 2012

Contoh Kata-kata Bersisipan (infiks)

   Afiksasi adalah proses pembentukan kata kompleks dengan cara penambahan afiks pada bentuk dasar. Afiks ada empat, yaitu 1. prefiks, 2. infiks, 3. sufiks, dan 4. konfiks. Jenis prefiks atau awalan antara lain ber-; se-; me; ter; di-, dll. Jenis infiks (sisipan) antara lain em-; -el-; -er-; Jenis Sufiks (akhiran) antara lain : -an; - i; - kan;- nya. Jenis Konfiks (gabungan awalan dan akhiran) antara lain:ber-an; ke-an; me-kan; dll. Kalau dalam pelajaran SD sih namanya "imbuhan". Karena dari mulai SD kelas IV, materi ini sudah mulai diajarkan.
   Nah kalau contoh prefiks, sufiks, dan konfiks sudah sering sekali kita temui, sekarang saya mau share sedikit contoh kata-kata berinfiks (sisipan).

Kata-kata dengan sisipan (infiks) -em- .
 • Guruh = Gemuruh
 • Gulung = Gemulung
 • Getar = Gemetar
 • Cerlang = Cemerlang
 • Jari = Jemari
 • Kuning = Kemuning
 • Kelut = Kemelut
 • Kilau = Kemilau
 • Serbak = Semerbak
 • Tali = Temali
 • Turun = Temurun
 • Gebyar = Gemebyar
 • Geletuk = Gemeletuk/gemeretuk/gemertuk/gemeretup
 • Gelugut = Gemelugut
 • Geretak = gemeretak/gemeletak
 • Gerencang = gemerencang
 • Gerincing = gemerincing
 • Gerisik = gemerisik
 • Gerlap = gemerlap
 • Gertak = gemertak
 • Getar/gentar = gemetar/gementar
 • Gilang = gemilang
 • Gilap = gemilap
 • Girang = gemirang
 • Gulung = gemulung
 • Guntur = gemuntur
Kata-kata dengan sisipan (infiks) -el- .
 • Jajah = Jelajah
 • Geber = Geleber
 • Gembung = Gelembung
 • Getar = geletar
 • Gigi = geligi
 • Gogok = gelogok
 • Gosok = gelosok
 • Luhur = leluhur
 • Maju = melaju
 • Patuk = pelatuk
 • Sidik = selidik
 • Tapak = telapak
 • Tunjuk = telunjuk
 • Tangkup/tungkup = telangkup/telungkup


Kata-kata dengan sisipan (infiks) -in-
 • Kerja = kinerja
 • Sambung = sinambung
 • Tambah = tinambah
Kata-kata dengan sisipan (infiks) -ha-
 • Bagian = bahagian
 • Baru = baharu
 • Basa = bahasa
 • Cari = cahari (dalam "mata pencaharian")
 • Dulu = dahulu
 • Rayu = rahayu
 • Saja = sahaja
 • Saya = sahaya (dalam "hamba sahaya")
 • Tadi = tahadi
 • Asmaradana = asmaradahana
Kata-kata dengan sisipan (infiks) -er-
 • Sabut = serabut
 • Suling = seruling
 • Gendang = gerendang
 • Gigi = gerigi
 • Kudung = kerudung
 • Runtuh = reruntuh(an)
 • Panjat = peranjat
 • Cerita = ceritera
 • Gigi = Gerigi
Semoga bermanfaat.
Referensi : Wikipedia, Google search.

Reaksi:

14 komentar:

Poskan Komentar

Berikan komentar anda..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...